Giới thiệu

Quỹ Trò nghèo Vùng cao là quỹ xã hội từ thiện phi lợi nhuận có tiền thân là Chương trình Cơm Có Thịt. Hàng năm gần 1 vạn học sinh từ khoảng 100 trường học được Cơm Có Thịt hỗ trợ bữa ăn bán trú, hàng chục ngàn học sinh khác được hỗ trợ quà, áo ấm, sách vở, ký túc xá, lớp học … Nơi Cơm Có Thịt hỗ trợ, học sinh đi học đều hơn.

Hai bộ Lịch Cơm Có Thịt 2023 (Lịch Trẻ vùng cao và Lịch Phong cảnh vùng cao) được các nhiếp ảnh gia tặng ảnh. Toàn bộ tiền ủng hộ thu được từ việc phát hành lịch dành cho các hoạt động giúp đỡ học sinh nghèo vùng cao.

 Mọi thông tin về Cơm Có Thịt được đăng tải trên website chính thức của Quỹ Trò nghèo Vùng cao (http://tnvc.vn/), trang Facebook của Cơm Có Thịt (https://www.facebook.com/comcothit)

“Nếu bạn đồng hành cùng Cơm Có Thịt, thì đó chỉ là do mệnh lệnh từ trái tim của bạn”.

The Mountainous Underprivileged Students Fund (MUSF) is a nonprofit charity association, formerly known as the Only Rice Is Not Enough program. Every year, approximately 10.000 students from 100 schools are assisted by the Fund through providing higher quality meals to their day-boarders, tens of thousands of other students were provided with gifts, warm-clothes, books, notebooks, dormitories, classroom buildings, etc. At the schools supported by MUSF, attendant rates are higher.

Two versions of Only Rice Is Not Enough Calendar 2023 (Mountainous Children version and Mountainous Scenery version) contain pictures given by photographers. All profits from publishing the calendars will be used for activities supporting mountainous students.

For more information about the Only Rice Is Not Enough program, please visit us on our official website of the Mountainous Underprivileged Students Fund (http://tnvc.vn/), and our Facebook page (https://www.facebook.com/comcothit).

If you join us at Only Rice Is Not Enough, it is just your heart’s command.