Trang nhất

Chương trình "CƠM CÓ THỊT" - Để nhiều trẻ em vùng cao có bữa ăn đầy đủ chất, sách vở, mặc áo ấm hơn…cần nhiều người chung tay, mỗi người một chút, ít thôi nhưng đều đặn!